Word vrijwilliger bij Bovenwijs

Om ons onderwijs significant te helpen verbeteren, zal er aan de kar getrokken moeten worden. Vanzelf verandert er niets. En met alle aanmoediging en verbale bijval van deze wereld evenmin. Er verandert pas iets als voldoende mensen zich daarvoor inzetten. Sluit u daarom aan bij Bovenwijs.

We zoeken momenteel:

  • Ervaren gebruikers van Moodle, e-learning, surveys en WordPress.
  • Ervaren lesgevers om samen niveautesten te ontwikkelen: voor zowel LO, SO als ook HO.
  • Specialisten testontwikkeling.
  • Iemand om onze communicatie op peil te brengen (een ‘krak’ of een ‘aspirant-krak’).
  • E-learning: ervaren ontwikkelaars voor onze testomgeving (vonl. op Moodle).
  • Professionals voor project rond beroeps- en studieoriëntatie voor laatstejaars secundair onderwijs (SO).
  • Taalcorrectoren: voor nazicht van onze publicaties, updates op de website, …

Meer uitleg krijgt u per email of op 0456 327 678.