Lid worden van Bovenwijs vzw

Iedereen die ons onderwijs terug aan de top wilt zien geraken en zich kan vinden in ons ideaal en onze missie en visie, kan lid worden van Bovenwijs – de enige organisatie die ouders, studenten, alumni, mensen uit het onderwijs en werkgevers (uit het bedrijfsleven, NGO’s en openbare diensten) verenigt.

Uw steun is cruciaal. We kunnen immers enkel slagen met voldoende expertise, representativiteit en middelen.  U kan ons op vele wijze steunen: als actieve vrijwilliger, financieel, als netwerker, …

Voor uw lidmaatschap krijgt u:

 • Informatie: actua, wat loopt er goed? En wat niet?
 • Werkgroepen voor uw specifieke noden en verwachtingen (*).
 • Concrete projecten waaraan u kan meewerken (*).
 • Inspraak bij het bepalen van standpunten (*).
 • Korting bij aankoop van producten en deelname aan activiteiten (*).
 • De slagkracht van een ambitieuze vereniging.

(*) Enkel voor leden van Bovenwijs vzw.

Lidgeld (/jr.)

– gewoon lid:  45 Euro  (per gezin) 
– sociaal lid (*):  25 Euro (idem)
– student:  20 Euro
– steunend lid: vanaf 300 Euro; voor grotere steun, contacteer ons.
– school: 125 Euro
– werkgever (**):  250 Euro
– steunend bedrijfslidmaatschap: vanaf 1.000 Euro, contacteer ons.

(*) Sociaal lid: voor al wie enkel van een uitkering leeft of een pensioen <1.300 €/mnd, op erewoord en mits actieve medewerking.
(**) Werkgever : andere werkgevers dan erkende scholen.

Registreer nu als lid

Bankrekening: Argenta BE23 9733 8524 1291

Medewerking

Indien u actief wilt steunen, kan dat met één of meerdere van de volgende:

 • Bovenwijs bekend maken.
 • Invullen van een of meer bevragingen.
 • Medewerking aan redactie of review van documenten of nota’s.
 • Inzet in één van onze werkgroepen (zoals deze).
 • Financiële steun voor Bovenwijs of voor een project.

Contacteer ons bij voorkeur via email (bovenwijs.vzw@gmail.com) of telefonisch op 0456 / 327 678.