Wie?

Bovenwijs is een onafhankelijke groep die ijvert voor een uitmuntend onderwijs in de samenleving, in de scholen en bij de overheden en de andere instellingen.

We verenigen mensen van binnen en buiten het onderwijs – overtuigd dat beide groepen mekaar beter moeten leren kennen en samenwerken voor een uitmuntend onderwijs.

We zijn volstrekt onafhankelijk van partijen, koepels, netten, inrichtende machten, bedrijven, overheden en sociale of syndicale organisaties. En dat houden we graag zo. Maar tegelijk willen we  maximaal samenwerken met gelijkgezinde organisaties.

Meer over

U wilt ons steunen? Lees dan hier waarom en hoe.