Werkgroep Lager Onderwijs (LO)

Ontwikkelt niveautoetsen voor lager onderwijs. Dat omvat Nederlands en Wiskunde. We voorzien toetsen voor 2LO, 4LO en 6LO.

Projectleiders: Swa Cauwenberg & Leon Volders

 

Denktank ‘Res Cogitans’

Buigt zich over kwaliteitszorg in onderwijs, betere ondersteuning van directies en leerkrachten, leerpotentieel en leervooruitgang, achterstelling in onderwijs, betere taalverwerving en de herwaardering van de wetenschappelijke methode. Zie ook hier.

Projectleider: Leon Volders

 

Werkgroep Inclusie

Buigt zich specifiek over duurzame inclusieve competentie. Welke competenties heeft elke afgestudeerde en elke professional nodig om vlot met iedereen te kunnen samenwerken in onze veelkleurige samenleving? Voor meer informatie, zie hier.

Projectleider: Judith Salo

 

Werkgroep bevragingen

Werkt bevragingen uit, gericht naar onze verschillende doelgroepen (lesgevers, schooldirecties, ouders, werkgevers, …). We willen de uitdagingen voor het onderwijs nauwkeurig kennen. Zie ook hier.

Projectleider: Rudi Dierick

 

Andere werkgroepen zijn in voorbereiding.