Onderwijs is één van de meest strategische pijlers van onze welvaart en onze democratische rechtsorde. De laatste jaren gaat het echter fors achteruit. Alle gekende gegevens – zoals Pisa, Pirls en Timss – bevestigen dat. Ook veel werkgevers en rekruteerders zijn bezorgd over de evolutie in de competenties van jonge afgestudeerden en schoolverlaters. Vlaanderen stond Europees en mondiaal aan de top. Maar Aziatische landen staken ons al voorbij, evenals enkele Europese. 

Daarbij blijkt onderwijs jongeren uit bepaalde groepen een zwakkere scholing te geven dan de meerderheidsgroep. PISA rapporteerde dat leerlingen met een migratie-achtergrond meer dan 80 punten lager scoren op wetenschappelijke geletterdheid dan  autochtone leerlingen (2015, hier). Dat komt overeen met ruim twee jaar. Leerlingen met een niet-EU-nationaliteit verlieten bijna vier maal meer de school zonder enig diploma (38% t.o.v. 10%, Beleidsbrief B. Somers, 2019-2020). Ook de aansluiting op de arbeidsmarkt blijft, ondanks talrijke recente initiatieven, nodeloos zwak.

  Grafiek: evolutie van de scores van 15-jarige Vlaamse leerlingen
(bron: Pisa-onderzoek 2018, Oeso)

Bovenwijs wil zich inzetten op de volgende uitdagingen in onderwijs:

  1. De achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs. Duizenden leerkrachten leveren nochtans uitstekend werk. Die dynamiek willen we versterken.
  2. De ‘slechte’ werkomstandigheden, slecht voorbereide hervormingen, het gebrek aan respect van inspecties, netten en bepaalde ouders en leerlingen, … .
  3. De reële achterstelling van bepaalde groepen / minderheden. Veel scholen krijgen xenofobie en racisme onder controle, maar elders blijft het een probleem. Niet zelden stelt men lagere eisen aan leerlingen uit de migratie.
  4. Een betere aansluiting op de arbeidsmarkt: minder jongeren zonder diploma, minder met een diploma maar zonder noodzakelijke skills of dat nauwelijks toekomst biedt. Ook meer opgeleide jongeren voor die vacatures waarvoor men nu nauwelijks geschikte kandidaten vinden.
  5. Een sterk tegengewicht bieden tegen elke vorm van extremisme en obscurantisme. De moord op Samuel Paty illustreert de nood daaraan.

Extra informatie: