Wie – Team

Badra Djait Verantwoordelijke diversiteit UGent. Voorzitter van VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) en bestuurder bij culturele organisaties zoals Syntra Brussel, LOD, De Centrale en Trefpunt. Was Attaché bij de Overzeese, wetenschappelijk onderzoeker en kabinetsadviseur voor diversiteitsbeleid bij Marino Keulen, toenmalig minister van Binnenlandse Bestuur. Opleiding: MA Antropologie & MA Arabistiek, gespecialiseerd in superdiversiteit. Werkt mee aan de organisatorische uitbouw van Bovenwijs en aan de ontwikkeling van onze visie rond inclusieve vaardigheden en van niveautesten.

Karel Vervoort Oud-CEO Flemisch Aerospace Group, oud-generaal luchtmacht, nog altijd piloot.
Trekt de organisatorische kar en werkt mee aan niveautesten en betere samenwerking tussen scholen en bedrijven.

Swa Cauwenbergh Oud-leerkracht lager onderwijs. Hield zich onder meer intensief bezig met kinderen LO beter leren lezen. Is al lang actief in het Vlaamse verenigingsleven. Actief rond kwaliteitszorg in lager onderwijs en uitbouw van de organisatie.

Rudi Dierick Werkt in kwaliteitszorg op centrale bedrijfsgegevens, eerder software developper, accountmanager, country manager, … Mede-organisator van permanente vorming voor ingenieurs en architect van IT-toepassingen voor competentiebeheer en rekrutering. Ontwikkelde een methode om sneller vreemde talen te leren. Opleiding: Ing. en Bijzonder Lic. Informatica. Werkt mee aan de organisatie, de ontwikkeling van onze visie rond inclusieve vaardigheden en kwaliteitszorg in onderwijs.

Leon Volders Was algemeen directeur bij stedelijke PMS-Centra, lector statistiek, psychologie, ontwikkeling van testen e.a. bij UGent, Rijksnormaalleergangen en HIOW Mechelen, projectmedewerker bij Euro-pese Unie, en ook relatietherapeut/sexuoloog, fotograaf en gerant van een modellenagentschap. Begeleider en (co-)promotor van enkele honderden thesissen. Studeerde psychologie en seksuologie. Werkt mee aan onze visie en projecten op vlak van kwaliteitszorg in onderwijs, inclu-sieve vaardigheden en de wetenschappelijke methode.

Touria Gandoul Leerkracht geschiedenis. Maatschappelijk actief in diverse verenigingen zoals het Mysterie van Onderwijs, een schoolbestuur en ouderraden. Opleiding : BA leerkracht SO geschiedenis, Engels en Frans.
Werkt mee aan onze visie en projecten op vlak van kwaliteitszorg in onderwijs en inclusieve vaardigheden.

Anne-Marie Vanistendael Leerkracht NT2 ( jr.) en Nederlands in SO. Opleiding : MA vertaler-tolk. Mede-ontwerper van de Evenwichtige Menu Methode voor betere taalcoaching. Werkt mee aan de verdere ontwikkeling en validering van deze methode.

Ahmed Azzouz Inspecteur-adviseur islamitische godsdienst. Opleiding: MA Arabistiek en Islamkunde, Islamitische Studies aan het Institut Européen des Sciences Humaines (Fr). Doctoreert over “Abrogatie in het moderne en hedendaagse islamitische denken” (KULeuven). Werkt mee aan onze visie rond inclusief beleid en kwaliteitszorg.

Diana Minten Gewestelijk secretaris BBTK, voorheen diversiteitsconsulent en herintredingsconsulent ABVV, stafmedewerker internationale studentenwerking aan de K.U.Leuven e.a.. Lang actief in netwerken en overleg rond sociale en integratievragen. Opleiding: BA sociale readaptatiewetenschappen, BA personeelsbeleid en bekwaamheidsbewijs lesgeven (PAV en MA). Werkt mee aan de ontwikkeling van onze visie rond inclusieve vaardigheden en van kwaliteitszorg.

Daniel Stepman HR consultant, voorheen HR en IT directeur, ICT manager en gastlesgever. Werkte onder meer op samenwerking tussen meerdere middelgrote bedrijven op integratie van oud-gevangenen op de werkvloer. Opleiding: Industrieel ingenieur. Werkt mee aan projecten rond professionele zelfverbetering en rekrutering, de ontwikkeling van niveautesten en andere projecten.

Tom Avermaet Software architect; historicus van opleiding (MA) en al vroeg in zijn loopbaan naar ICT omgeschoold; heeft reeds lang met een waakzaam oog voor het wel en wee van ons onderwijs. Jarenlang actief in sociale en onderwijsgerichte verenigingen. Een van onze ICT-bollebozen, werkt mee op onze site en aan de ontwikkeling van de verschillende niveautesten.

Luk Vanlanduyt Lesgever ICT aan lerarenopleiding, Was / is onderzoeker diverse projecten (ENW AU-Gent, KULeuven); voorheen ook ICT-coördinator, projectleider, zaakvoerder en gede-legeerd bestuurder ICT-bedrijf, ICT consulent en coach voor verenigingen (verenigin-gen.net). Opleiding: filosofie, theologie, godsdienstwetenschappen en postgraduaat Online Education and Training (UK). Een van onze ICT-bollebozen, werkt mee aan de ontwikkeling van niveautesten en inclusieve vaardigheden.

Hilde Wouters HR consultant en Sr. Payroll business analist; voorheen ook HR directrice en HR mana-ger. Opleiding: BA criminologie.
Werkt mee aan de ontwikkeling van onze visie rond beter personeelsbeleid en inclusief beleid, en enkele projecten op dat gebied.

Sara De Mulder Polyvalent medewerker. Voorheen (permanent) secretaris (ACLVB, daarna VSOA), stafmedewerker internationale relaties (UGent), Jobcoach Randstad Diversity, stafmedewerker/ leerkracht Nederlands-Engels (Steinerschool). Opleiding: BA Japanologie en MA Vergelijkende Cultuurwetenschappen. Maatschappelijk actief rond vrouwen-rechten en betere opvoeding van jonge kinderen. Werkt mee aan de organisatorische uitbouw van Bovenwijs, de ontwikkeling van onze visie rond inclusieve vaardigheden en kwaliteitszorg, en rond samenwerking tussen scholen en bedrijven.

Elaine Van de Poel Leerkracht lager onderwijs (vnl. 6LO). Ruime ervaring met superdiverse schoolpopulaties (Mechelen en Brussel) en remediëring anderstalige en trager lerende leerlingen. Opleiding: BA Lager Onderwijs, BA Buitengewoon Onderwijs en BA Zorgverbreding en Remediërend Leren (bijna voltooid). Werkt mee aan onze visie rond inclusief beleid, kwaliteitszorg in onderwijs en aan de ontwikkeling van niveautesten.

Hector Zanvo Werkt al enkele jaren in rekrutering. Studeerde psychologie in Benin (BA) en aan de KULeuven (MA). Trekt mee de organisatorische kar, werkt mee aan enkele projecten en onderzoek op langere termijn rond inclusief beleid.

Pierre Saelen Consultant innovatie en technologie. Eerder CEO van een bio tech bedrijf en jurist gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten.
Werkt mee aan de organisatie en aan betere samenwerking tussen bedrijven en scholen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.