Luk Vanlanduyt

Lesgever ICT aan lerarenopleiding, Was onderzoeker diverse projecten (ENW AU-Gent, KULeuven); voorheen ook ICT-coördinator, projectleider, zaakvoerder en gedelegeerd bestuurder ICT-bedrijf, ICT consulent en coach voor verenigingen (verenigingen.net). Opleiding: filosofie, theologie, godsdienstwetenschappen en postgraduaat Online Education and Training (UK). Een van onze ICT-bollebozen, werkt mee aan niveautesten en inclusie.

Marc Rabaey

Directeur van een technische school. Opleiding; ‘Alle Wapens’ ‘officier’, MA en Ph.D. Economie en een SLO. Oud-leraar economie en wiskunde. Werkt mee rond kwaliteit in onderwijs.

Badra Djait

Verantwoordelijke inclusie en diversiteit UGent. Voorzitter van VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) en bestuurder bij culturele organisaties zoals Syntra Brussel, LOD, De Centrale en Trefpunt. Was Attaché bij de Overzeese Sociale Zekerheid, wetenschappelijk onderzoeker en kabinetsadviseur voor diversiteitsbeleid bij Marino Keulen, toenmalig minister van Binnenlandse Bestuur. Opleiding: MA Antropologie & MA Arabistiek, gespecialiseerd in superdiversiteit. Werkt mee aan organisatie en rond inclusie.

Swa Cauwenbergh

Oud-leerkracht lager onderwijs. Hield zich onder meer intensief bezig met kinderen LO beter leren lezen. Is al lang actief in het Vlaamse verenigingsleven. Actief rond kwaliteitszorg in lager onderwijs en uitbouw van de organisatie.

Rudi Dierick

Quality Assurance Manager/Engineer. Eerder software developper, accountmanager, country manager, mede-organisator van permanente vorming voor ingenieurs en architect van IT-toepassingen voor competentiebeheer en rekrutering. Ontwikkelde een methode om sneller vreemde talen te leren. Opleiding: Ing. Elektronica en Bijzonder Lic. Informatica. Voorzitter van Bovenwijs. Werkt mee aan de organisatie, visie en projecten rond inclusie en kwaliteitszorg in onderwijs.

Karel Vervoort

Oud-CEO Flemisch Aerospace Group, oud-generaal luchtmacht, nog altijd piloot. Trekt mee de organisatorische kar en actief rond niveautesten en betere samenwerking tussen scholen en bedrijven.

Tom Avermaet

Software architect; historicus van opleiding (MA) en al vroeg in zijn loopbaan naar ICT omgeschoold; heeft reeds lang met een waakzaam oog voor het wel en wee van ons onderwijs. Jarenlang actief in sociale en onderwijsgerichte verenigingen. Een van onze ICT-bollebozen, werkt mee aan onze site en aan niveautesten.

Sara De Mulder

Polyvalent medewerker. Voorheen (permanent) secretaris (ACLVB, daarna VSOA), stafmedewerker internationale relaties (UGent), Jobcoach Randstad Diversity, stafmedewerker/ leerkracht Nederlands-Engels (Steinerschool). Opleiding: BA Japanologie en MA Vergelijkende Cultuurwetenschappen. Actief rond vrouwenrechten en betere opvoeding van jonge kinderen. Werkt mee aan onze visie rond inclusie en kwaliteitszorg, en rond samenwerking tussen scholen en bedrijven.

Ludo Abicht

Prof. em. filosofie en Germaanse filologie. Actief in diverse sociale en maatschappelijke verenigingen. Hij publiceerde over filosofie, ethiek, joodse cultuur, interculturaliteit en het Midden-Oosten. Werkt mee aan onze visie op vlak van kwaliteitszorg in onderwijs en inclusie.

Anne-Marie Vanistendael

Leerkracht NT2 en Nederlands in SO. Opleiding : MA vertaler-tolk. Mede-ontwerper van de Evenwichtige Menu Methode voor betere taalcoaching. Werkt mee aan de verdere ontwikkeling en validering van deze methode.

Elaine Van de Poel

Leerkracht lager onderwijs (vnl. 6LO). Ruime ervaring met superdiverse schoolpopulaties (Mechelen en Brussel) en remediëring anderstalige en trager lerende leerlingen. Opleiding: BA Lager Onderwijs, BA Buitengewoon Onderwijs en BA Zorgverbreding en Remediërend Leren. Werkt mee aan onze visie rond inclusie, kwaliteitszorg in onderwijs en aan de ontwikkeling van niveautesten.

Ahmed Azzouz

Inspecteur-adviseur islamitische godsdienst. Opleiding: MA Arabistiek en Islamkunde, Islamitische Studies aan het Institut Européen des Sciences Humaines (Fr). Doctoreert over “Abrogatie in het moderne en hedendaagse islamitische denken” (KULeuven). Werkt mee op inclusief beleid en kwaliteitszorg.

Diana Minten

Gewestelijk secretaris BBTK, voorheen diversiteitsconsulent en herintredingsconsulent ABVV, stafmedewerker internationale studentenwerking aan de K.U.Leuven e.a.. Lang actief in netwerken en overleg rond sociale en integratievragen. Opleiding: BA sociale readaptatiewetenschappen, BA personeelsbeleid en bekwaamheidsbewijs lesgeven (PAV en MA). Werkt mee aan de ontwikkeling van onze visie rond inclusie en kwaliteitszorg.

Daniel Stepman

HR consultant, voorheen HR en IT directeur, ICT manager en gastlesgever. Werkte o.m. op samenwerking tussen meerdere middelgrote bedrijven op integratie van oud-gevangenen op de werkvloer. Opleiding: Industrieel ingenieur. Werkt mee aan projecten rond professionele zelfverbetering en rekrutering.

Hilde Wouters

HR consultant en Sr. Payroll business analist; voorheen ook HR directrice en HR manager. Opleiding: BA criminologie. Werkt mee rond en inclusief en personeelsbeleid.

Pierre Saelen

Consultant innovatie en technologie. Was o.m. CEO van een bio tech bedrijf en jurist gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrechten. Werkt mee aan de organisatie en aan betere samenwerking tussen bedrijven en scholen.

Oud mede-initiatiefnemers

Leon Volders

Psychodiagnosticus. Was algemeen directeur bij stedelijke CLB-Centra, lector statistiek, psychologie, wetenschapsleer en ontwikkeling van testen e.a. bij UGent, Rijksnormaalleergangen en HIOW Mechelen, projectmedewerker bij Europese Unie, …. Begeleider en (co-)promotor van enkele honderden thesissen. Studeerde psychologie. Actief rond kwaliteitszorg en de wetenschappelijke methode. Coördineert onze denktank.

In memoriam ⴕ

Marlies Lacante

Prof.em. Lacante was hoogleraar aan de Fac. Psychologie en Pedagogie van de KULeuven. Ze was een top-expert in de ontwikkeling van psychologische testen voor het onderwijs. Ze was o.m. voorzitter van het team dat de Columbus-testen ontwikkelde, maar werkte ook mee aan de ontwikkeling van ingangsproeven en deed onderzoek naar predictie, remediëring, studiemotivatie en studeergedrag. Ze speelde een grote rol in start van de ontwikkeling van niveautoetsen binnen Bovenwijs.