Werkgevers en scholen kennen mekaar dikwijls te weinig. Nochtans zullen alle jongeren na hun scholing aan ’t werk moeten. Hoe kunnen scholen hen dan correct voorbereiden op hun latere professionele ontplooiing? Wij willen hen daarbij helpen. Ertoe bijdragen dat scholen en bedrijven mekaar beter informeren over hun respectieve noden, wensen en prioriteiten.

Daartoe promoten we met name:

•    een betere analyse van de noden qua beroepen én qua competenties;

•    gezamenlijke kwaliteitszorg, met oog voor de mate waarin de scholing en competenties van jonge alumni voldoen aan de verwachtingen;

•    een vlottere en intensieve samenwerking rond ‘klassiekers’ zoals stages voor leerlingen en studenten, thesissen, jury’s, leercontracten, bezoekdagen, maar ook stages voor de leerkrachten en rekrutering van gastlesgevers en praktijklesgevers.