(pagina in opbouw)

Racisme

Anno 2020 blijft racisme, xenofobie en achterstelling een grote uitdaging in onze samenleving. Het beleid bekampt dat al veel jaren, maar talrijke berichten, getuigenissen en wetenschappelijke rapporten geven aan dat het nog steeds voortwoekert. Soms lijkt het een status quo.

Bij de opstart van Bovenwijs vroegen we alle kandidaat-leden en contacten die zelf lesgeven wat zij ervan denken. Wat stellen ze vast in de  scholen die ze goed kennen? De antwoorden waren duidelijk: veel lesgevers – zowel met een migratieherkomst als anderen – rapporteerden racisme tegen leerlingen met een migratieherkomst, maar ook vanwege bepaalde van die leerlingen tegen andere leerlingen en leerkrachten én vanwege bepaalde ouders uit de migratie.

Het onderwijsbeleid lijkt die laatste twee nauwelijks te erkennen, in tegenstelling tot het eerste. Daarbij vallen grote verschillen tussen de scholen op. Een sterke directie is dikwijls een afdoende antwoord. Maar negatieve vooroordelen zijn nog steeds wijdverspreid, net zo goed als goede bedoelingen. Doch die blijken al eens contraproductief. Wij willen betere antwoorden op al deze uitdagingen.

Bronnen –> op aparte pagina nog toe te voegen

 

Wilt u hieraan meewerken?  Dat kan via onze denktank ‘Res Cogitans’ en via de Werkgroep Inclusie.