Projecten

De volgende projecten en acties zijn opgestart of in voorbereiding. Elk project draait rond één uitdaging.

 1. Inventarisatie van de verwachtingen: Welke kwaliteiten verwacht u van afgestudeerden?
 2. Samenwerking tussen scholen en bedrijven kan beter. Maar hoe? 
 3. Onderzoek: hoe kunnen we het beroep van leerkracht herwaarderen?
            Nu is dit nog een interne discussie.
            Later volgt een bevraging en daarna beleidsadviezen.
 4. Hoe de wetenschappelijke methode beter aanleren?
            Onderwijs moet jongeren mee voorbereiden op het leven.
            Daarom moeten ze ook grondig leren nadenken, rationeel denken.
            Wij willen hen en de scholen daarbij helpen.
   
            Zie ook hier.
 5. Nederlands herwaarderen als taal voor cultuur, integratie en wetenschap.
         Waarom? Hoe? Wat kunnen wij doen? En U? En onze overheden? Zie ook hier.
 6. Hoe correct met iedereen omgaan in onze veelkleurige wereld?
        
  Inclusieve competentie is cruciaal. Wij timmeren aan de praktijk. Zie ook hier
 7. Hoe kunnen we de taalverwerving verbeteren?  We werken een nieuwe methode uit.

Goed onderwijs is levensbelangrijk voor Vlaanderen. Daarom horen we samen na te denken over de vereiste kwaliteiten die dat moet bieden én te werken aan concrete verbeteringen.

Meewerken?

Verbeteringen lukken slechts als er mensen aan de kar trekken, of mee een duwtje geven. Word lid van Bovenwijs en laat weten hoe u wil helpen. Al wie ons ideaal, onze missie en visie deelt is welkom.