Het ideale onderwijs

Wij dromen van een onderwijs dat iedereen een degelijke vorming op niveau aanbiedt. Qua niveau is dat de wereldwijde top. Dat stelt eisen qua kennis en een niveau in wiskunde, wetenschappen en taal, naast het cultiveren van competenties en van sociale en menselijke kwaliteiten – ‘savoir être’. Onze verwachtingen gaan wel verder dan enkel het cognitieve en die (zelf)kennis.

Wat betekent ‘goed onderwijs’? En wat zegt dat over goede scholen en leerkrachten? Wij zien het als volgt – wat overigens nog best verrijkt of verfijnd kan worden:

Goed onderwijs streeft ernaar alle jongeren maximaal voor te bereiden op een optimale persoonlijke, sociale, culturele en professionele ontplooiing in onze samenleving. Dat geldt even goed voor al wie wil bijscholen. Dit veronderstelt dat de talenten van elk maximaal ontwikkeld worden. Het vraagt een aangepast evenwicht – in elk studieprogramma – tussen de sociale, esthetische en filosofische vorming (de ‘algemene vorming’), het aanleren van praktische vaardigheden (de praktische opleiding, training) en de intellectuele vorming (met onder meer het aanleren van de wetenschappelijke methode: grondig leren nadenken). Goed onderwijs impliceert dus ook dat elke vorm van achterstelling professioneel aangepakt wordt.

 

Wat verwachten we van onderwijs?

Een afgeronde vorming:

Een degelijke vorming is dus ‘breed’:

  1. Persoonlijke ontwikkeling: optimale vorming en ontwikkeling van alle talenten van elke jongeren of lerende.
  2. Sociale ontwikkeling: o.m. wederzijds respect, evenwicht tussen plichten en rechten, …
  3. Professionele ontwikkeling: elke jongere voorbereiden op zijn of haar latere loopbaan.
  4. Culturele ontwikkeling: bijdragen tot verdere bloei van onze cultuur.

Terzijde, we waren verbaasd om geen duidelijke definitie van ‘goed onderwijs’ te vinden bij ‘Onderwijs en Vorming Vlaanderen’, noch enige ambitie op vlak van de internationale vergelijking.

Wat denkt u ervan? Laat het ons weten!