Noden op langere termijn

We stelden eerder al dat onderwijs van strategische belang is voor zowel onze democratie, onze cultuur als onze welvaart.  Daarom zal Bovenwijs zich ook buigen over de noden op langere termijn van onze bedrijven, onze onderzoeksinstellingen en onze overheden. Dit werk is nog in voorbereiding.

We denken onder meer aan thema’s zoals:

 • Competenties voor de 21ste eeuw:
  • Waar liggen de grootste tekorten voor onze economie?
  • Welke kennis & skills ontbreken bij teveel jongeren?
  • Hoe maken we Vlaanderen aantrekkelijk(er) voor waardevolle migranten?
  • Hoe krijgen we inclusieve vaardigheden ook duurzaam?
 • Noden aan een beter aanbod en uitrusting in de scholen:
  • Expertise en praktische ervaring met afstandsleren (e-learning én andere).
  • Een Vlaamse open universiteit?  Met welke prioritaire richtingen?

(wordt nog aangevuld)

Interesse om mee na te denken?

Sluit u dan aan bij Bovenwijs. Al wie ons ideaal, onze missie en visie deelt is welkom. Voor meer informatie, contacteer onze coördinator van de denktank Leon Volders of Rudi Dierick.