Juni 2022: Lancering niveautoetsen 2LO

Binnenkort stellen we een eerste editie van deze toetsen ter beschikking van alle Vlaamse basisscholen. Interesse om er meer van te weten? Contacteer ons dan via bovenwijs.vzw@gmail.com.

Niveautoetsen

Ken en kan ik eigenlijk wat ik hoor te weten en te kunnen? Waar sta ik tegenover de eindtermen? Of  de leerplannen? En voldoen ik aan de verwachtingen van de univ? Of van werkgevers?

Men kan het niet echt weten zonder een vergelijkend meetinstrument. Dat zijn de ‘centrale niveautoetsen‘ (of centrale toetsen, ‘CT’n’). Daarvan bestaan er al enkele – zoals de paralleltoetsen, de OVSG-toetsen en de interdiocesane proeven. Maar niet alle scholen nemen die af, en soms niet op de voorziene wijze. En ook niet voor alle leerlingen. verder krijgen niet alle jongeren (en ouders) de resultaten, noch het ministerie.

Bovenwijs werkt daarom aan de ontwikkeling van enkele toetsen. We kijken daarbij naar de bestaande kwaliteitsnormen, maar we werken ook aan een eigen kwaliteitsnorm, de Bovenwijsnorm. En alle ouders en studenten krijgen de resultaten. Onder meer Nederlands, wiskunde, de wetenschappelijke methode en inclusieve competentie zullen daarbij aan bod komen.

Waarom?

Een goede en degelijke  ‘meetlat’ is nodig om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen optrekken (naast andere maatregelen daartoe), maar ook om leerkrachten te ondersteunen en te beschermen en om achterstelling en discriminatie beter te weren. dat vraagt dus een gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde toets. Dat waarom leggen we hier nader uit.

Hoe?

Meten of de scholing van de jongeren voldoet aan de vereisten en de verwachtingen is niet eenvoudig. Daartoe moet de ‘gewenste output’ gekend zijn – wat men moet kennen en kunnen na het afronden van een bepaalde scholing.

Dat vraagt duidelijkheid over de verwachtingen en onderzoek naar de beste manier van evalueren. Een evenwichtige beoordeling met ruimte voor het eigen pedagogische project van elke school is daarbij noodzakelijk. Kan dat zonder centrale toetsen én, idealiter, een beoordeling door een jury? Neen. Permanente evaluatie en centrale instrumenten zoals SODA+ en de toetsen van Bovenwijs lijken nodig. We kijken daarbij ook internsief naar de arbeidsmarkt. Onze visie zullen we later nog nader verduidelijken. Voor meer, zie hier.