Visie

Bovenwijs wil ons onderwijs terug aan de top van de wereld zien. Daartoe moet de globale kwaliteit fors omhoog en horen we elke achterstelling in de mate van het mogelijke te beperken.

Missie

De kwaliteit van ons onderwijs opkrikken, dat is het doel. Dat streven we na samen met al wie dat ideaal deelt: ouders, leerkrachten, werkgevers, ….

Het ging te veel ging achteruit. Dat zien we in de resultaten, in de opvolging van de jongeren, bij de leerkrachten, in de scholen, … én op de arbeidsmarkt. Er bestaat echter geen enkele goede reden waarom het onderwijs niet terug uitmuntend kan zijn. We zullen het geweer dan wel van schouder moeten wisselen. Daartoe ontwikkelt Bovenwijs een visie die toelaat terug de top te halen. We timmeren ook aan een paar cruciale instrumenten. Daartoe willen we al diegenen verenigen die deze ambitie delen. Met die visie, instrumenten en steun willen we voldoende grote druk zetten op het beleid, de verantwoordelijken en de instellingen in het onderwijs.

Bovenwijs is de enige organisatie die zich richt op zo’n brede coalitie van mensen en groepen die allen ons onderwijs graag terug  aan de top zien.

Zie ook:

–             Wat verwachten wij van onderwijs? Wat is ons ideaal?

–             Wat zijn de grootste problemen in het onderwijs?

U wil Vlaams onderwijs ook terug aan de top?

Wordt dan lid of steun ons. Lees hier meer over het waarom en hoe.