Werkgroep Inclusie

zoekt ‘architecten’ en ’timmerlui’ voor een maatschappij die iedereen vlot doet samenwerken.

 …mensen met inclusieve competentie (‘IC’) die :

  • Ervan overtuigd zijn dat we alle jongeren een uitmuntende scholing horen aan te bieden.
  • Hun eigen vaardigheden op proef durven stellen en willen versterken.
  • Willen bijdragen tot onze veelkleurige, seculiere en democratische rechtsstaat. 
  • Menen dat elke groep iets voor eigen deur te vegen heeft.

Concreet?   

We verwachten geen uitgebreide inzet. U kiest zelf waaraan u wilt meewerken, één of meer van de volgende, of andere:

  • Nadenken over een beter inclusief beleid.
  • Ontwikkelen of nakijken van test-items voor testen op IV.
  • Selectie van best practices uit andere landen.
  • Ontwikkeling van vormingsprogramma’s rond IV.
  • Anderen motiveren voor medewerking. 

Andere mogelijke activiteiten:

  • Schrijven of nakijken van artikels.
  • Kleine onderzoeken uitvoeren.
  • Check lists op school-, rekruterings- en personeelsbeleid.

De uitdaging?

Het actuele beleid voldoet lang niet aan de verwachtingen. De achterstelling neemt nauwelijks af, ondanks grote uitgaven. Het beleid steunde nu op grote tegemoetkomingen, inspanningen van overheden, relatief open grenzen, strijd tegen racisme en negatie van kritische vragen.

Voor meer informatie,
zie Judith Salo (verantwoordelijke van de werkgroep) of Rudi Dierick (adj.).