Gezocht: doeners die onderwijs en arbeid harmonieus willen laten samenwerken 

 Mensen die ervaren zijn in het bedrijfsleven, de niet-commerciële of de openbare sector en die zich zorgen maken over de nodeloos zwakke aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en die:

  • Menen dat onderwijs eigenlijk een basis legt voor onze toekomstige koopkracht.
  • Ervan overtuigd zijn dat we alle jongeren een uitmuntende scholing horen aan te bieden.
  • Hun eigen expertise en verwachtingen in vraag durven stellen.
  • Willen bijdragen tot intense en harmonieuze samenwerking tussen scholen en werkgevers.

Concreet?   

We verwachten geen uitgebreide inzet, maar wel dat U meewerkt aan één van de volgende (of meerdere):

  • Klassieke samenwerking: stage- en thesisplaatsen, vacatures, juryleden, gastlesgevers, …
  • Waarderen van opleidingen, studierichtingen en scholen.
  • Bescheiden medewerking aan analyse van de noden qua competenties.
  • Anderen motiveren om ook mee te werken.
  • Andere steun.
  •    … (aan te vullen) …

De uitdaging?

De grote wederzijds onwetendheid in onderwijs en bij werkgevers uit de wereld helpen en ertoe bijdragen dat beide mekaars noden en legitieme zorgen beter leren kennen. Nu is er nog teveel een kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Samen kunnen we die dichten. Voor meer informatie, zie Rudi Dierick.

Terug naar ‘Bovenwijs voor werkgevers, managers en rekruteerders’.