Meer over STEM

Voor meer informatie over de plaats van wiskunde, technologie, engineering en wetenschappen in ons onderwijs, zie ook:

  • De STEM-monitor voor het Vlaamse onderwijs, editie 2018.
  • Het STEM-platform, de adviesgroep van de Vlaamse overheid.
  • Het STEM charter, waarop bedrijven en instellingen hun steun betuigen.
  • Pro-STEM, een initiatief van het provinciaal onderwijs.
Aantallen

Fig. 1: Aantal afgestudeerden in STEM-richtingen per 1000 inwoners voor België, de Eu en een aantal vergelijkbare landen.

De verschillen binnen tussen Vlaanderen en Franstalig België zijn beperkt.

Voor andere landen zijn erg opvallende cijfers. Zo telt Rusland bijna evenveel afgestudeerden in STEM-richtingen als de VS en bijna drie maal meer dan Japan dat een vergelijkbare bevolkingsomvang heeft. Bron: Statista.

Het aantal afgestudeerden in STEM-richtingen is dus niet direct evenredig met de sterkte van een economie. De vergelijking met andere Europese landen suggereert wel dat we toch relatief zwak staan.

In de media

Enkele relevante artikels  (nog aanvullen!):

Terug naar algemene bespreking van STEM in ons onderwijs.