Gezocht: onderwijsmensen die significant beter onderwijs willen 

We zoeken dus ervaren en jongere lesgevers, docenten, schooldirecteurs, begeleiders, … kortom, al wie in het onderwijs staat of werkt en die:

  • Meent dat onderwijs een cruciale openbare dienst in onze samenleving is.
  • Ervan overtuigd is dat we alle jongeren een uitmuntende scholing horen aan te bieden.
  • Wil meedenken over de grootste noden van de maatschappij en bijdragen om deze te realiseren.
  • De eigen expertise en verwachtingen in vraag durft stellen.

Concreet?   

We verwachten geen uitgebreide inzet, maar wel dat U meewerkt aan één van de volgende (of meerdere):

  • Mee uitwerken, reviewen en/of beantwoorden van bevragingen.
  • Ontwikkeling van toets-items voor uw leerlingen of studenten, or review ervan
  • Afnemen van testen op de eigen competenties en op de competenties voor de 21ste eeuw.
  • Anderen motiveren om ook mee te werken.
  • Andere steun: een eenvoudige overschrijving is al een gewaardeerde stap.
  •    … (aan te vullen) …

We zoeken ook referentiescholen voor de verdere ontwikkeling en validatie van de testen die we zelf willen ontwikkelen of die de kwaliteit van hun scholing willen verbeteren.

De uitdaging?

De kwaliteit van het stukje onderwijs waaraan u meewerkt helpen verbeteren, alle achterstelling daarbij bestrijden, de wederzijds onwetendheid in onderwijs en bij werkgevers uit de wereld helpen, … . Voor meer informatie, contacteer ons.

Terug naar ‘Bovenwijs voor lesgevers, directies en scholen.