Katrien Schollaert

Event & Communication Manager, MA Geschiedenis; voorheen ook communicatiemedewerker. Was jarenlang actief in culturele verenigingen. Werkt mee aan diverse projecten en stuurt onze ethische reflecties aan.

Judith Weolofio Salo

Project-coördinator. Ervaring als project- en stafmedewerker in vzw’s actief rond vrouwenrechten, juridisch medewerker, data analist en ambtenaar decentralisatieprojecten. Werkte in nationale en internationale netwerken (o.m. Nationale Vrouwenraad, Wereldbank, PNUD, UNRDC). Opleiding: MA rechten, MA politieke Wetenschappen en bekwaamheidsbewijs lesgeven. Coördineert en ondersteunt alle projecten en leidt de werkgroep inclusie.