(pagina in opbouw)

Hoe?

Centrale niveautoetsen zijn geen wondermiddel. Ze bieden wel een groot potentieel op een veel betere afspraak tussen het onderwijs en de samenleving. Wat verwacht deze van de scholing?

Centrale niveautoetsen zijn slechts één onderdeel van de noodzakelijke integrale kwaliteitszorg (‘IKZ’). Anno 2020 is die sterk formalistisch, gericht op de manier waarop scholen lesgeven. Wij willen sterk kijken naar de beoogde output. Onze visie daarop is nog verre van ‘rond’.

Cruciaal lijkt ons dat de centrale toetsen ruimte laten voor het eigen pedagogische project van elke school. Dat hangt natuurlijk samen met de vrijheid van onderwijs.

Later volgt veel meer toelichting.