Herwaardering Nederlands in ons onderwijs

Wat

De maximale ontplooiing van de talenten van elke jongere vereist dat die ook correct Nederlands kent. Dat is onze officiële taal en daarmee een essentieel instrument voor die ontplooiing van elke jongere en voor het functioneren van onze samenleving. Maar het aanleren van het Nederlands verzwakte ernstig. Zo zijn onze vijftienjarigen volgens Pisa voor leesvaardigheid zelfs uit de top-tien van de Oeso-landen verdwenen. Mede daarom is er nood aan een ambitieuze herwaardering van het Nederlands in ons onderwijs.

Waarom
  • Veel jongeren kennen onvoldoende Algemeen Nederlands als ze het onderwijs verlaten. Dat geldt voor alle niveaus.
  • De status van het Nederlands wordt nodeloos te grabbel gegooid ten voordele van onder meer kortzichtige verengelsing.
  • Veel jongeren kennen quasi enkel tussentaal en/of dialect, en nauwelijks ‘AN’. Een gezond evenwicht lijkt ons aangewezen.
  • Indirect verzwakt dit onze cultuur en, op langere termijn, ook onze welvaart.
Hoe?

De gewenste herwaardering vraagt acties op meerdere vlakken.  In het onderwijs moeten normen opgetrokken worden, horen de resultaten correct gemeten te worden en zullen we de vakkennis van alle betrokken lesgevers moeten optrekken en waarborgen. Aanvullend hoort ook het integratiebeleid fors te verbeteren. Ook andere acties in de openbare diensten, de openbare media en andere kunnen bijdragen tot die herwaardering.

Voor meer over het ‘hoe’, zie hier.