Extra’s bij ‘Kijk naar de oorzaak van dalende onderwijskwaliteit’

Meerdere van onze (kern-)leden en respondenten suggereerden nog andere factoren die bijdragen tot daling van de onderwijskwaliteit en het lerarentekort. Die zijn niet alle even belangrijk maar we willen ze hier graag overlopen.

Een vermeldt meerdere factoren zoals de schadelijke rol van gsm’s en sociale media. Feitelijke talige en sociale segregatie neemt toe wanneer leerlingen in de klas of op de speelplaats op hun gsm of op internet mogen. Ze zijn dan enkel virtueel bezig én dikwijls nog sterk of exclusief in een andere taal in plaats van de nodige communicatieve sociale interactie te hebben met elkaar op de speelplaats. In de lessen zijn ze niet gefocust, want reageren op elke ping of bliep. Gsm’s moeten worden geweerd uit scholen. Net zoals men dat in Frankrijk heeft gedaan. Zou Weyts dat durven eisen?

Die spontane sociale en talige segregatie wordt dan nog eens versterkt door een falend beleid qua sociale woningen. Die raakten steeds meer gesegregeerd en de verantwoordelijken keken, electoraal of uit schroom, de andere kant uit. Een gezonde mix, zorgt ervoor dat Nederlands de meenschappelijke noemer wordt en actief gebruikt wordt in de communicatie onderling. Dit zorgt mede voor een gezond diverse populatie op scholen in plaats van de zogeheten ‘concentratiescholen’. Een lange termijnvisie is wat het aan elke politicus ontbrak tot op heden.

Al even schadelijk is de houding van veel ouders én bepaalde onderwijsmensen tegenover ouders met de mentaliteit ‘mijn-kind-schoon-kind’. Leerkrachten horen blijkbaar steeds te buigen, ongeacht hoe onredelijk de eisen van sommige ouders of jongeren ook zijn. Een school hoort een dam te kunnen opwerpen tegen individualisme, maar te veel mensen en ‘ongeschreven regels’ (internal policy) van bovenuit hinderen dat.