U wil een taal sneller aanleren? Of u vervolmaken?

Leden van Bovenwijs vzw ontwikkelden een leermethode voor talen die, vergeleken met bestaande vorming die vooral klassikaal georganiseerd is, veel flexibeler is t.o.v. de doelstellingen, de motivatie en de materiële en intellectuele mogelijkheden van elke individuele student. Deze methode is ontwikkeld voor taalverwerving Nederlands voor anderstaligen (NT2). Ze is ook bruikbaar voor andere talen en op andere domeinen.

De kern van de aanpak is methodische planning en materiële voorbereiding van alles wat buiten het klaslokaal kan doorgaan. Dat omvat leer- en oefenactiviteiten. Dat zijn er veel meer dan men doorgaans vermoedt. Idealiter zal een coach of buddy dat ondersteunen. Sterke kandidaten kunnen dat in hoge mate zelf aan.

Bovenwijs wil we deze methode verder ontwikkelen, o.a. met betere ondersteuning voor student, coach en buddy’s. Daarna willen die methode valideren en klaar maken voor grootschalig gebruik.

Meewerken of steunen

Elke leerkracht talen en elke taalcoach kan deze methode gebruiken en ons helpen ze te verbeteren. En ook anderen kunnen daartoe bijdragen. Word lid van Bovenwijs en kies uw ding. Al wie ons ideaal, missie en visie deelt is welkom.