De Wetenschappelijke Methode

Rationeel leren denken en de wetenschappelijke methode aanleren is essentieel in elk goed onderwijs. Nochtans lijkt het op bepaalde scholen verdrukt door gemakzucht, conformisme of dogmatisch denken. Emotioneel en mythisch denken woekert alom (anti-vaxx, …). Wij willen het rationele, wetenschappelijke denken herwaarderen. 

Wat?

‘De wetenschappelijke methode is een systematische manier om kennis te vergaren. Dat vereist een rigoureuze en voorzichtige waarneming: relevante feiten doelgericht zoeken, vinden, verifiëren en analyseren. En daarna pas een oordeel vormen. Nauwkeurigheid en logisch redeneren zijn al even noodzakelijk. Dus grondig analyseren, een synthese formuleren, de feiten proberen te verklaren vanuit een theorie waarvan men de geldigheid kan toetsen met die feiten. Daarna handelen met oog op oplossing van problemen.‘.

Deze methode vereist onder meer waarheidsvinding. Maar nu volstaat het soms al dat jongeren enige kritiek kunnen formuleren. Onderzoeken of een kritiek wel juist en pertinent is, dat lukt veel jongeren niet meer. En zich inleven in de visie van andersdenkenden, dat is al eens te veel gevraagd. Ook in media en politiek zien we dat. Daar ligt één van onze uitdagingen.

STEM?

De wetenschappelijke methode is essentieel voor alle hoger en vooral academisch onderwijs. Lacunes daarin lijken zeker nadelig voor alle opleidingen in ‘Sciences, Technology, Engineering en Mathematics’, ‘STEM’. Maar ook tekorten in de kennis van Engels én Nederlands verzwakken de basis voor STEM-opleidingen op topniveau. Bovenwijs onderzoekt acties op al die vlakken.  

Meer hierover vindt u hier.

Meewerken

Verbeteringen lukken slechts als voldoende mensen aan de kar trekken, of mee een duwtje geven. Daarom, word lid van Bovenwijs of beter nog, vrijwilliger en laat weten hoe u wil helpen. Al wie ons ideaalonze missie en visie deelt is welkom.