Bovenwijs voor ouders

Is uw kind goed geschoold voor een fijne job? Of voor hoger onderwijs? En voor het leven? U staat niet alleen met die vragen. Bovenwijs ondersteunt alle ouders, grootouders en andere bezorgde burgers met:

Ons motto is eenvoudig: “Gewoon uitmuntend, meer hoeft dat niet te zijn”.

Bovenwijs wil hiervoor maximaal samenwerken met verenigingen die reeds met ouders actief zijn. Ouders willen we daarbij nauwer in contact brengen met werkgevers en met mensen uit het onderwijs. Want enkel samen krijgen we klare wijn op tafel. Enkel samen krijgen we dat onderwijs terug op peil.

Meewerken?

Neem dan contact met ons op. Uw verwachtingen en uw ervaringen bepalen onze prtioriteiten. Al wie ons ideaal deelt en zich niet neerlegt bij wat mis loopt is welkom.