(pagina in opbouw)

Bovenwijs voor werkgevers, managers en rekruteerders

Veel (top)managers, rekruteerders en zaakvoerders zijn bezorgd over de evoluties in ons onderwijs. Ze zien minder goed geschoolde afgestudeerden, te weinig en zwakkere afgestudeerden in veel richtingen waaraan grote nood bestaat. Enkele getuigenissen

Bovenwijs vzw ondersteunt hen bij:

  • Het uitklaren van hun verwachtingen ten aanzien van het onderwijs.
                    Welke kwaliteiten mogen we redelijkerwijs van jonge afgestudeerden verwachten?
  • Omzetting van die verwachtingen in concrete, meetbare kwaliteit.
  • Dialoog met de scholen en overheden over die verwachtingen en kwaliteit.
  • Scholen aanmoedigen om elke lerende zo goed mogelijk te scholen.
  • Beleidsvoorstellen uitwerken om die nodige kwaliteit beter dan nu te waarborgen.
  • Timmeren aan meer invloed voor werknemers op het onderwijsbeleid (en idem voor ouders en alumni).
  • Nadenken over de noden op lange termijn aan kennis en competentie .

Meewerken?

Word lid van Bovenwijs. We zoeken ervaren professionals die ons ideaal, onze missie en visie delen en zich niet neerleggen bij de gekende achteruitgang. Voor meer informatie, zie hier.