Bovenwijs voor leerkrachten, docenten, scholen en directies.

Lesgevers en zeker ook de directies staan zwaar onder druk. De voorbije jaren werden veel nieuwe directeurs voor de leeuwen gegooid. En bij beginnende leerkrachten stopt de helft binnen de vijf jaar. De cijfers zijn gekend. Gelukkig blijven duizenden stug volhouden. Maar ze moeten werken onder moeilijke omstandigheden.

Bovenwijs vzw ondersteunt de leerkrachten, docenten, directies en de scholen bij:

  • Het ontwikkelen van praktische instrumenten zoals niveautesten voor het tweede lager.
  • Dialoog met de maatschappij over haar verwachtingen.
  • Omzetting van verwachtingen in concrete, meetbare kwaliteit
  • Het bewaken van de kwaliteit in de school en daarrond.
  • Het herwaarderen van uw beroep. Wat is nodig opdat U uw werk terug correct en naar tevredenheid kan uitvoeren?
  • Beschermen tegen onrealistische verwachtingen en juridisering.
  • Reflectie over een beter beleid voor het welzijn en succes van lerenden en lesgevers.

Meewerken?

Word lid van Bovenwijs. Al wie ons ideaal, onze missie en visie deelt en zich niet neerlegt bij wat mis loopt is welkom. Voor meer informatie, zie hier.

Deelname aan onze niveautoetsen 2LO ….L (aan te vullen).

Copyright foto: jerrykimbrell10 (pixabay.com)