Bovenwijs voor Alumni

De ene is mogelijk al meer tevreden over de genoten scholing dan de andere. Maar zullen alumni zichzelf moeten bewijzen: werk vinden, zich sociaal ontplooien, … Dat is niet evident, zeker in deze Corona-tijd.

Bovenwijs vzw wil alumni daarbij ondersteunen én aanmoedigen:

  • Platform voor waardering van sterkten en zwakten van de genoten opleiding(en).
  • Platform voor medewerking aan onderwijs middels stages, lezingen, …
  • Medewerking aan het uitwerken van voorstellen voor een beter onderwijs.
  • Inspraak bij het vastleggen van standpunten daarover.

Ons motto is eenvoudig: “Gewoon uitmuntend, meer hoeft dat niet te zijn”.

Meewerken

Verbeteringen lukken slechts als voldoende mensen aan de kar trekken, of mee een duwtje geven. Daarom, wordt lid van Bovenwijs of beter nog, vrijwilliger en laat weten hoe u wil helpen. Al wie ons ideaalonze missie en visie deelt is welkom.