Bevragingen

Wat verwachten we van het onderwijs? Als ouder? Of als lesgever, ondernemer, ….? En als student? Wat hoort elke afgestudeerde te kennen en kunnen als hij of zij een eerste job zoekt? En daarna? En voor al wie les geeft, of voor de klas stond: wat zijn de grootste uitdagingen die jullie ondervinden? Wat moet prioritair beter?

Bij de start van 2022-2023 lanceren we twee bevragingen, een rond de relatieve meerwaarde van administratieve taken voor leerkrachten en directies, en een rond ICT-skills in 2LO.

Daarom wil Bovenwijs uw mening vragen. Onder voorbereidingen:

1.  Verwachtingen van ouders (en grootouders).

2.  Verwachtingen van werkgevers, managers, …

3.  Kwaliteiten, problemen en uitdagingen die al wie lesgeeft in het onderwijs vaststelt.

Wie mag antwoorden?
Iedereen, ongeacht of u lid bent of niet.

Wat verwachten wij van onderwijs? Wat lieten onze leden en respondenten ons al weten? Zie hier.