Bevraging ICT-skills 2LO

Bovenwijs ontwikkelde niveautests Nederlands en wiskunde voor einde 2LO en begin 3LO. De eerste versie is er een papier. We willen ook een digitale versie ontwikkelen.

Met deze bevraging willen we nader inzicht verwerven in ICT-competenties van de leerlingen aan het einde van het 2de leerjaar. In welke mate zijn ze gewoon om computer of tablet te gebruiken? Een goede vertrouwdheid en competentie is immers noodzakelijk om betrouwbare en valide tests op computer te kunnen afleggen. Die kennis willen we dan gebruiken voor het ontwerp van een digitale versie van niveautests Nederlands en wiskunde.

Deze bevraging is bedoeld voor leerkrachten, directeurs, zorgleerkrachten en andere betrokkenen bij de evaluatie van deze leerlingen. Er worden geen persoonsgegevens gevraagd. Alle antwoorden worden strikt anoniem verwerkt.

Deze bevraging is voorbereid voor Bovenwijs vzw door Staella Kamwo, studente aan de ULB en Rudi Dierick, kernlid van de vzw. Nadere informatie kan altijd verkregen worden via bovenwijs.vzw@gmail.com.

Om deel te nemen, klik hier.