Aansluiting op de arbeidsmarkt

Jongeren goed voorbereiden op hun latere professionele ontplooiing is voor Bovenwijs één van de kernopdrachten van onderwijs. Ze moeten niet ‘op maat’ klaargestoomd worden, dat zeker niet. Maar ze horen wel een goede algemene vorming te krijgen, met een grondige kennis van het studiegebied dat ze kozen, met een redelijke voorbereiding en realistische verwachtingen.

De laatste jaren werden meerdere initiatieven genomen om dat te verbeteren. Maar veel aanwijzingen suggereren dat er nog een grote kloof bestaat. We stellen ons daarbij vragen bij:

  • De sterk theoretische opzet van bepaalde studieprogramma’s.  Zo kennen onze ingenieursopleidingen, in tegenstelling tot zowat alle andere EU-landen, geen verplichte stages.
  • Het beroepsadvies dat jongeren krijgen – wetende hoe weinig leerkrachten, lesgevers en medewerkers van CLB-centra kennis hebben van de arbeidsmarkt en dat slechts één kwart van de laatstejaars SO een oriëntatietest aflegt.
  • De trend van de voorbije decennia om mensen uit het werkveld relatief minder te betrekken in het onderwijs – als gastlesgever, stagebegeleider, jurylid, … Daarbij zien we grote verschillen tussen de scholen onderling. We spreken hier enkel over een globale trend.
Interesse?

U wil meer weten over de wijze waarop we deze uitdagingen aanpakken? Of meewerken om die kloof te dichten?  Contacteer ons dan.

Terug naar  Waarom Bovenwijs.