(pagina in opbouw)

Werkwijze

  1. Onderzoek naar de uitdagingen in het onderwijs en de verwachtingen van de maatschappij ten aanzien van de scholen.   Goed weten hoe de vork in de steel zit.
  2. IJveren voor inspraak van de maatschappij in de algemene doelstellingen van onderwijs. Ook werkgevers en burgers moeten inspraak krijgen.
  3. Uitwerken van beleidsvoorstellen voor het beleid, de koepels en de scholen.
  4. Ontwikkelen van instrumenten voor een geïntegreerde kwaliteitszorg voor onderwijs. Ook ouders en overheid moeten van elke school en elke richting weten hoe goed die is.
  5. Begeleiden van scholen om hun kwaliteitszorg te versterken.
    • Met o.m. checklists voor kwaliteitszorg, personeelsbeleid, rekrutering en inclusief beleid.

Zie ook:

Meewerken?

Al wie ons ideaal, onze missie en visie deelt en zich niet neerlegt bij wat mis loopt is welkom.